Radonmätare

Billiga radonmätare för villaägare, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor och förskolor. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. 

I Sverige uppskattar Strålsäkerhetsmyndigheten att 400-500 lungcancerfall per år är resultatet av radonexponering inomhus. Som en av de vanligaste orsakerna till lungcancer, näst efter rökning, är det därför oerhört viktigt att göra radonmätning. 

Radonmätning

Hösten och vintern är den optimala tiden för en radonmätning, speciellt en långtidsmätning som ska pågå minst två månader mellan den 1 oktober och den 30 april. Detta är viktigt för att erhålla ett pålitligt årsmedelvärde. Korttidsmätningar är en alternativ metod när tidsbegränsningar finns.

Radon är en osynlig, färglös, luktfri och radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Den kan finnas i olika halter i alla hus och blir farlig vid för höga koncentrationer. I Sverige är gränsvärdet för radon i bostäder och allmänna lokaler 200 Bq/m3. Endast genom att mäta radonhalten kan du upptäcka om den överstiger detta referensvärde och därmed utgör en hälsorisk.

I Sverige finns nära 400 000 bostäder där radonhalterna överstiger det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m3. En vanlig bov i dramat när det gäller höga radonhalter är byggmaterialet kallat “blåbetong.” Under åren 1929 till 1975 användes blåbetong flitigt i väggar, bjälklag och andra delar av byggnadskonstruktionen. Det är viktigt att utföra regelbundna radonmätningar:

  • Vid husköp
  • Vid husbygge
  • Vid renoveringar
  • Om det har gått mer än 10 år sedan din senaste mätning

Billiga radonmätare

Du kan göra en radonmätning enkelt själv. Beställ hem billiga radonmätare redan idag för att säkerställa en radonfri inomhusmiljö.